close
تبلیغات در اینترنت
نکات تستی

sharj

یکشنبه 30 دی 1397

نکات تستی

درباره ما
زیست شناسی
سلام این سایت رو با عنوان مطالب زیست شناسی درست کردم، امیدوارم مورد پسند شما واقع شود. با دادن نظر ما را در بهتر ساختن و ویرایش این سایت یاری فرمائید. با تشکر. مدیر سایت
امکانات جانبی

mouse code

كد ماوس

ارسال لینک
تبلیغات
جستجوگر پیشرفته سایتنکات مهم فصل اول- پروتئین سازیبیماری آلکاپتونوریا1- آلكاپتونوريا يك نوع بيماري ارثي است ( مربوط به ژن و DNA )2- نشانه ی بیماری این است که ادرار افراد مبتلا به آلكاپتونوريا در مجاورت هوا سياه رنگ مي شود ( واكنش هموجنتيسيك اسيد با هوا)3- در افراد مبتلا به آلكاپتونوريا آنزيم تجزيه كننده هموجنتيسيك اسيد وجود ندارد .( نظر آرچيبلد گرو )4- چون این بیماری ارثی است در نتیجه رابطه*ي بين ژن و يك نقص آنزيمي را نشان مي دهد.آزمایش بیدل و تیتم :1- محیط کشت کامل محیطی است که همه ی ترکیبات لازم برای رشد یک قارج را داشته باشد.2- محیط کشت غنی شده زیر مجموعه ای از محیط کشت کامل است.3- محیط کشت حداقل دارای حداقل مواد برای رشد قارچ است.( نمک – شکر و ویتامین بیوتین )4- محیط کشت شاهد همان محیط کشت حداقل است و از این جهت شاهد نامیده می شود که نشان می دهد که هاگ ما جهش یافته است یا خیر.5- مراحل آزمایش به صورت زیر است :a. هاگ های قارچی که در محیط کشت حداقل رشد می کند ( جهش نیافته است) بعد از ایجاد جهش توسط اشعه ی x در محیط کشت کامل کشت می شوند و تکثیر می شوند( تولید مثل جنسی و میوز و تنوع )b. یکی از هاگ ها از این محیط کشت کامل قبلی جدا شده و در محیط کشت کامل جدید کشت می شود تا تکثیر شود( تولید مثل غیر جنسی و میتوز)c. از محیط شاهد برای اطمینان از جهش یافتگی این هاگ جدا شده استفاده می شود.d. از محیط کشت کامل دوم هاگ هایی را جدا و به انواع محیط کشت غنی شده منتقل می کنند تا ببینند که جهش مربوط به تولید کدام ماده بوده است. ( هر محیط کشت غنی شده تشکل می شود از محیط کشت حداقل + یک ترکیب مهم برای رشد قارچ )6- نتیجه ی کار این بود که جهش یافته های نیازمند آرژینین سه گروه بودند که بیدل و تیتم مسیر زیر را برای آن پیشنهاد کردند.X ارنيتين سيترولين آرژينين حالت طبیعیX ارنيتين سيترولين آرژينين مشکل در تولید آنزیم 1X ارنيتين سيترولين آرژينين مشکل در تولید آنزیم 2X ارنيتين سيترولين آرژينين مشکل در تولید آنزیم 37- گروه اول در تولید آنزیم 1 مشکل دارند و جهش در ژن 1 رخ داده است.8- گروه دوم در تولید آنزیم 2 مشکل دارند و جهش در ژن 2 رخ داده است.9- گروه سوم در تولید آنزیم 3 مشکل دارند و جهش در ژن 3 رخ داده است.10- این آزمایش رابطه ی یک ژن یک آنزیم را نشان داد که بعدها به نظریه ی یک ژن یک رشته ی پلی پپتیدی تغییر کرد.11- دلیل تغییر این است که 1- همه ی ژن ها ، آنزیم و پروتئین نمی سازند.2- بعضی آنزیم ها و پروتئین ها خود از چند رشته ی پلی پتیدی ساخته شده اند و در نتیجه چند ژن در تولید آن دخالت داشته است.12- به شکل مورد نظر برای این آزمایش توجه ویژه شود.13- کپک نوروسپورا کراسا از گروه آسکومیکوتا ها است و تولید مثل جنسی و غیر جنسی دارد.14- توجه شود که کپک ها هاپلوئید هستند(n کروموزومی) و تولید مثل* آنها از راه چرخه ی هاپلوئیدی است ( فصل آخر)15- توجه شود که قارچ ها چه ویژگی هایی دارند مثلا جنس دیواره کیتینی است یا تقسیم میتوز آنها هسته ای است و ...16- توجه شود که قارچ ها جزء یوکاریوت ها هستند و تمام ویژگی های یوکاریوت ها در رابطه با آنها عمومیت دارد.رمزهای وراثتی1- رمز ها علائمی برای ذخیره و انتقال داده ها و اطلاعات هستند مانند حروف یک زبان.2- با این حروف می توان کلمه و سپس جمله ساخت در ضمن زبان ها قابل ترجمه به یکدیگر هستند.3- زبان DNA*دارای 4 حرف رزم است که همان نوکئوتیدهای دارای A,T,C,G هستند.4- رمز هاي DNA تعيين كننده ي نوع و ترتيب اسيد هاي آمينه در پروتئين ها مي باشند. 5- با این حروف رمز ، کلمه های رمز سه حرفی ساخته می شوند که در سطح DNA*به آنها کد گقته می شود.6- کلمه های سه حرفی DNA را کد و در mRAN ، کدون (رمز) و در tRNA ، آنتی کدون ( ضد رمز) می نامند.7- توجه شود که هر وقت صحبت از رمز شد منظور در سطح کدون و mRNA می باشد.8- با 4 حرف رمز در DNA و RNA هر کدام 64 کلمه ی رمز خواهند داشت که قرار است هر یک از این کلمه های رمز به اسید های آمینه در رشته ی پلی پپتیدی ترجمه شوند.9- با وجه به اینکه 20 نوع اسید آمینه در پلی پپتیدها به کار می رود بنابراین بعضی از اسیدهای آمینه بیش از یک کامه ی رمز خواهند داشت.10- از 64 کلمه ی رمز سه تای آنها رمز های پایان هستد که معنی اسید آمینه نمی دهند که عیارتند از UAA,UAG,UGA11- همیشه رمز آغاز در ترجمه AUG است که معنی اسید آمینه ی متیونین را میدهد.12- در متن کتاب به رمز های لوسین CUU و همچنین دو رمز برای هیستیدین UGA , UGU اشاره شده است.13- همچنین در آزمایش آقای نیرنبرگ اشاره می شود که رمز فنیل آلانین UUU می باشد.14- در این قسمت باید به تمام ویژگی های مولکول DNA و RNA و تفاوت های آنها توجه داشته باشیم مثلا دو رشته ای بودن DNA تک رشته ای بودن RNA و نیر اینکه در RNA به جای T*دارای U هستیم و نیز اینکه قند RNA ریبوز است و ...15- توجه کنیم که RNA ها مستقیما از روی DNA ساخته می شوند(رونویسی )16- توجه کنیم که ترکیباتی که آمینو اسیدی نیستند ، ژن و رمز ندارند مانند لیپید ها یا قندها ( کربوهیدرات ها)17- به مفهوم ژن و اینکه ژن ها بر روی کرموزوم قرار دارند و اینکه کروموزوم ها از DNA و پروتئین ساخته شده اند توجه کنیم.18- به ساختار DNA و نوع پیوندها و بازهای پورینی و پریمیدینی توجه کنیم و نوکلئوتید ها را خوب بشناسیم.19- به جنس مواد و مولکول ها توجه داشته باشیم مثلا باید بدانیم که RNA پلی مراز از جنس آمینو اسید است و نه نوکلئوتیدی.RNA ها 1- DNA به واسطه ی انواع RNA ها پلی پپتید سازی را انجام می دهد و خود مستقیما در آن شرکت ندارد.2- انواع RNA ها عبارتند 1- از mRNA که دارای رمز برای ترجمه به پلی پپتید است2- rRNA که نقش ساخاتری و آنزیمی در ریبوزوم ها دارد3- tRNA که انتقال دهنده ی آمینو اسید به محل ترجمه است (ریبوزوم )3- هر سه ی این ها مستقیما از روی DNA رونویسی می شوند.4- هر سلولی فعالتر باشد به طور معمول RNAی بیشتری نیز در آن وجود خواهد داشت.5- tRNA دارای ساختار برگ شبدری است ولی در سلول شکا واقعی آن L مانند است.6- tRNA دارای سه بازو است که بازو های جانبی برای نگهداری آن در ریبوزوم و بازوی میانی دارای ضد رمز است.7- همیشه اسید آمینه به بخش انتهایی CCA اتصال می یابد.8- در کل به شکل tRNA در کتاب توجه ویژه شود چه حالت برگ شبدری و چه حالت L مانند آن.9- توجه کنیم که برای رمز های پایان ، tRNA نداریم و همچنین ضد رمز بعضی tRNA ها با چند رمز جفت می شود به همین دلیل به جای 61 نوع مولکول tRNA در سلول ، انوع کمتری داریم.10- توجه کنیم که tRNA آغازگر همیشه حامل متیونین است و اولین tRNA یی است که در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد و در ضمن با سایر tRNA هایی که حامل متیونین هستند تفاوت دارد.11- توجه کنیم که rRNA ارای کلمه ی رمز نمی باشد.12- باز آلی U*تک حلقه ای است و جزء بازهای پریمیدینی می باشد همانند C , T .رونویسی1- رونويسي اولين قدم براي ساختن پروتئين است.2- رونويسي با كمك آنزيمي به نام RNA پلي مراز صورت مي گيرد.3- توجه کنیم که RNA پلي مراز یک آنزیم است و واحد سازنده ی آن امینو اسید می باشد.4- سلول هاي پروكاريوتي فقط يك نوع RNA پلي مراز دارند.5- سلول هاي يوكاريوتي 3 نوع RNA پلي مراز دارند؛ كه با شماره هاي I و II و III نشان داده مي شوند.6- RNA پلي مرازI رونويسي از ژن هاي مربوط به rRNA ها را انجام مي دهد.7- RNA پلي مرازII رونويسي از ژن هاي مربوط به پیش ساز های mRNA و نيز برخي RNA هاي كوچك را انجام مي دهد.8- RNA پلي مراز III رونويسي از ژن هاي مربوط به tRNA و برخي RNA هاي كوچك ديگر را انجام مي دهد.9- توجه شود که هر کدام از این انواع RNA پلي مرازها که آنزیم هستند خود دارای ژن هستند و رونویسی ژن آنها توسط RNA پلي مرازII ، صورت می گیرد.10- RNA پلي مراز در پروکاریوت ها در سیتوپلاسم فعالیت دارد (چون هسته ندارند) ولی در یوکاریوت ها در سیتوپلاسم تولید شده و در هسته فعالیت می کنند.11- رونويسي را در طي سه مرحله مي توان نشان داد:a. در مرحله اول RNA پلي مراز به راه انداز متصل مي شود ( راه انداز قسمتي از DNA است كه به RNA پلي مراز امكان مي دهد كه رونويسي از محل صحيح را آغاز كند)b. در مرحله*ي دوم RNA پلي مراز دو رشته*ي DNA را از هم باز مي كند.c. در مرحله*ي سوم RNA پلي مراز همچون قطاري در طول DNA حركت و در مقابل هر نوكلئوتيد آن ، نوكلئوتيد مكمل RNAيي آن را قرار مي دهد تا به جايگاه پايان رونويسي برسد ( جايگاه پايان رونويسي بخشي از DNA است كه بعد از رونويسي از آن ، RNA پلي مراز و DNA و RNA ساخته شده از هم جدا مي شوند و رونويسي پايان مي پذيرد.)12- توجه کنیم که راه انداز رونویسی نمی شود ولی جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه پایان رونویسی ، رونویسی می شوند.13- به تفاوت های همانند سازی و رونویسی توجه ویژه شود مثلا در همانند سازي DNA هر از دو رشته به عنوان الگو استفاده مي شود ولي در رونويسي فقط از يكي از دو رشته ي مولكول DNA ( ژن مورد نظر) به عنوان الگو استفاده مي شود.14- هيچ گاه در يك ژن به طور همزمان از دو رشته در يك قسمت رونويسي صورت نمي گيرد.15- در بخشي از مولكول DNA ممكن است كه به طور همزمان چندين مولكول RNA رونويسي شوند.16- ساختار پر مانند در شکل کتاب نشان دهنده ی همزمانی تعداد زیادی رونویسی از ژن ها ( حتی یک ژن ) می باشد.17- توجه کنیم که همیشه وقتی صحبت از یک ژن می شود منظور بخشی از DNA ی دو رشته ای است.18- RNA های کوچک در یوکاریوت ها وجود دارند و در پروکاریوت ها مشاهده نمی شوند. همچنین در کتاب گفته شده که RNA پلي مرازII ، پیش ساز های mRNA را می سازد که منظور RNAی نابالغ است که بعدا کوتاه شده و بالغ خواهد شد.ترجمه 1- در ترجمه توالي نوكلئوتيدي mRNA به توالي آمينواسيدي در رشته ي پلي پپتيدي ترجمه مي شود.2- در ترجمه در اصل زبان نوكلئيك اسيدي به زبان آمينواسيدي ترجمه مي شود.3- پروتئين سازي در ريبوزوم ها صورت مي گيرد( rRNA ) و tRNA اسيد هاي آمينه را به ريبوزوم حمل مي كند و mRNA اطلاعات را به ريبوزوم حمل مي كند. ( در پروتئين سازي هر سه نوع RNA شركت دارند)4- براي هر اسيد آمينه حداقل يك نوع tRNA وجود دارد. ( یعنی بعضی اسیدهای آمینه توسط بیش از یک نوع Trna حمل می شوند.5- ریبوزوم دارای دو زیر واحد کوچک و بزرگ است که زیر واحد کوچک آغاز گر فرآیند ترجمه است.6- ریبوزوم خود از rRNA و پروتئین تشکیل شده است و محل ساخت آن در یوکاریوت ها در هسته است و در پروکاریوت ها در همان سیتوپلاسم.7- ریبوزوم های پروکاریوتی متفاوت از ریبوزوم های یوکاریوتی هستند هم از نظر اندازه و هم از نظر ساختار .8- ریبوزوم ها کوچگترین اندامک همه ی سلول ها محسوب می شوند و در همه ی سلول ها زنده یافت می شوند.9- ترجمه در سیتوپلاسم سلول ها رخ می دهد. 10- همچنین رونویسی و ترجمه در درون میتوکندری و کلروپلاست نیز رخ می دهد چون دارای DNA ی حلقوی اختصاصی و ریبوزوم اختصاصی هستند.11- ترجمه یک فرایند آنزیمی است و نیاز به صرف انرژی دارد.12- ترجمه داراي سه مرحله*ي آغاز ، ادامه و پايان است.13- فرآيندهاي همانند سازي ، رونويسي و ترجمه هر سه از نوع ساختن و نيازمند به انرژي هستند.14- ريبوزوم داراي دو زير واحد بزرگ و كوچك است كه زير واحد كوچك خود داراي دو جايگاه به نام هاي A براي آمينواسيد و P براي پلي پپتيد در حال ساخت است.15- در مرحله ي آغاز ترجمه tRNAي آغازگر (ناقل متيونين) در جايگاه P ريبوزوم قرار مي گيرد و با كدون آغاز ( AUG) رابطه*ي مكملي برقرار مي كند.سپس زير واحد بزرگ ريبوزوم به زير واحد كوچك متصل مي شود.16- در مرحله ي ادامه tRNA ي بعدي در جايگاه A قرار مي گيرد و دومين اسيد آمينه با اولين اسيد آمينه پيوند پپتيدي برقرار مي كند، سپس tRNA ي موجود در جايگاه P آزاد شده و جايگاه P خالي مي شود و tRNA ي جايگاه A به همراه رشته ي پلي پپتيدي به اندازه ي يك كدون جابجا شده و جايگاه P را اشغال مي كندو جايگاه A خالي مي شود و tRNAي سوم در جايگاه A قرار مي*گيرد و ...17- در مرحله ي پايان با قرار گرفتن يكي از كدون هاي پايان در جايگاه A ريبوزوم ، عامل پایان ترجمه در جایگاه A قرار می گیرد و زير واحد هاي ريبوزوم و mRNA و رشته ي پلي پپتيدي ساخته شده از هم جدا مي شوند و ترجمه به اتمام مي رسد.18- اگر تعداد رمز های mRNA را n در نظر بگیریم آنگاه *روابط زیر برقرار خواهد بود:a. تعداد رمز هایی که در جایگاه P قرار گرفته اند b. تعداد رمزهایی که در جایگاه A قرار گرفته اند c. تعداد رمز های قابل ترجمه در جایگاه A d. تعداد جابه جایی های ریبوزوم و mRNA نسبت به همدیگر e. تعداد اسید های آمینه در رشته ی پلی پتیدی ساخته شده f. تعداد پیوند های پپتیدی در رشته ی پلی پپتیدی ساخته شده 19- اگر تعداد جا به جایی ها ی ریبوزوم و mRNA نسبت به همدیگر را m فرض کنیم آنگاه m+1 امین رمز در جایگاه P و m+2 امین رمز در جایگاه A*خواهد بود.20- يك mRNA مي تواند به طور همزمان توسط چند ريبوزوم ترجمه شود.21- هر mRNA عمر مشخصي دارد و بعد از مدتي از بين خواهد رفت.22- برای سادگی قرارداد این باشد که جهت جابه جایی از سمت چپ به سمت راست ریبوزوم باشد یعنی A P ژن های یوکاریوتی گسسته اند 1- در یوکاریوت ها و آرکی باکتری ها ژن های گسسته وجود دارند یعنی پیش نویس mRNA باید کوتاه شود و تغییر کند.2- این تغییرات یعنی بالغ شدن در درون هسته ی سلول های یوکاریوتی رخ می دهد.3- اینترون بخشی از DNA است که رونوشت آن در mRNA بالغ حذف می شود.4- اگزون بخشی از DNA است که رونوشت آن در mRNA بالغ باقی می ماند.5- برای سادگی همیشه یک اینترون را در بین دو بخش اگزون در نظر می گیریم. اگزون اینترون اگزون 6- توجه کنیم که اینترون و اگزون مربوط به DNA و رونشت اگزون و اینترون مربوط به mRNA می باشند.7- اگر تعداد اینترون ها را n در نظر بگیریم آنگاه برای بالغ شدن mRNA تعداد n2 پیوند فسفودی استر شکسته می شود و تعداد n پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.8- روشن است که این فرآیند هم، آنزیمی است و نیاز به انرژی دارد.تنظیم بیان ژن 1- در هر سلولی فقط بخشی از همه ی ژن ها رونویسی و ترجمه می شوند ( بیان می شوند)2- دو سلول می توانند در ژنوتیپ یکسان ولی در فنوتیپ متفاوت باشند و این تفاوت به خاطر تفاوت در بیان ژن ها و نهایتا تفاوت در انواع پروتئنی ها است.3- بيان شدن يك ژن يعني اينكه آن ژن مورد استفاده قرار گرفته است و در اصطلاح روشن است .4- وقتي ژني مورد استفاده قرار نگيرد ، خاموش است .5- اينكه در يك زمان مشخص ، كدام ژن روشن و كدام ژن خاموش باشد، تنظيم بيان ژن ناميده مي شود.6- تنظيم بيان ژن براي پاسخ به شرايط محيطي ( در باکتری ها ) و نمو ( مثلا تشکیل دست و پا و تمایز سلول ها در جنین )مهم است.7- ماده*ي ژنتيك همه*ي سلول هاي بدن ما يكسان است ؛ تفاوت سلول ها به خاطر اين است كه در هر نوع سلول فقط بعضي از ژن ها بيان مي شوند و روشن هستند و بقيه*ي ژن ها خاموش هستند.8- آنچه كه فنوتيپ را تعيين مي كند ، نوع پروتئين ها است كه خود محصول ژن هاي روشن هستند.9- تنظيم بيان ژن ممكن است در سطوح مختلفي مثل قبل از رونويسي يا در هنگام رونويسي و يا بعد از رونويسي صورت بگيرد .10- معمولا تنظيم بيان ژن در هنگام رونويسي صورت مي گيرد ، چون در اين حالت انرژي كمتري صرف مي شود.11- تنظيم بيان ژن در هنگام رونويسي يعني اينكه اگر به محصول آن ژن نيازي نباشد از آن ژن رونويسي صورت نمي گيرد .12- تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها بر عهده ی اپران ها است.13- اپران بخشي از DNA است كه شامل دو بخش تنظيم كننده و ساختاري است .14- بخش تنظيم كننده خود شامل دو قسمت راه انداز و اپراتور است .15- بخش ساختاري بخشي است كه از روي آن mRNA رونويسي مي شود.16- بخش ساختاري خود مي تواند شامل چندين ژن باشد .17- اپران مربوط به سلول هاي پروكاريوتي است و توسط ژاكوب و مونو براي توضيح نحوه ي بيان هماهنگ ژن ها در باكتري ها پيشنهاد شده است .18- بخش تنظيم كننده ، بيان همزمان ژن ها را كنترل مي كند.19- اپراتور و راه انداز كنار همديگر هستند .20- 21- 22- 23- 24- 25- بخشي به نام ژن تنظيم كننده كه ممكن است فاصله ي زيادي از راه انداز داشته باشد باعث توليد پروتئيني به نام مهار كننده مي شود ( پروتئين تنظيم كننده )26- چسبيدن مهار كننده به به اپراتور ، سدي در جلو RNAپلي مراز ايجاد مي كند كه در نتیجه ژن خاموش مي شود.27- در اپران لك با ورود لاكتوز به محيط ، لاكتوز در باكتري به الولاكتوز (عامل تنظيم كننده) تبديل مي شود كه الولاكتوز به مهار كننده (پروتئين تنظيم كننده ) مي چسبد و از اتصال آن به اپراتور جلوگيري مي كند و بنابر اين اپران لك روشن مي شود.28- توجه کنیم که اپران دو رشته ای است و بخشی از DNA می باشد.29- توجه کنیم که به مهار کننده ، پروتئین تنظیمی و به الولاکتوز عامل تنظیمی نیز گفته می شود.30- توجه کنیم که مهار کننده خود دارای یک ژن است که دستور ساخت آن را می دهد.31- اپران مهار کننده می تواند که اپراتور نداشته باشد چون در این صورت حالت دور باطل به وجود می آید!32- اپران می تواند چند ژنی یا تک ژنی باشد در نتیجه در باکتری ها mRNA ی تک ژنی و چند ژنی هر دو مشاهده می شود. 33- در اپران چند ژنی ، هر ژن دارای جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه پایان رونویسی است.34- در یک mRNA چند ژنی هم هر رونوشت ژن دارای رمز آغاز و رمز پایان جداگانه است.35- چون در پروکاریوت ها رونویسی و ترجمه هر دو در سیتوپلاسم رخ می دهد ممکن ایت در همان هنگام رونویسی ، ترجمه نیز آغاز شده باشد.36- به شکل مربوطه در کتاب و همچنین جنس فاکتورها و عوامل دخالت کننده توجه ویژه شود و همچنین توجه داشته باشیم که اپران مریوط به پروکاریوت ها است و ویژگی های پروکاریوت را در نظر داشته باشیم.تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها 37- در سلول هاي يوكاريوتي ساختار اپران وجود ندارد .38- در سلول هاي يوكاريوتي فرصت بيشتري براي تنظيم بيان ژن وجود دارد چون DNA در هسته است و از سيتوپلاسم (محل ترجمه) جدا مي باشد.39- در سلول هاي يوكاريوتي تنظيم بيان ژن ممكن است در سطوح رونويسي يا حتي ترجمه ( در سيتوپلاسم ) صورت گيرد .(قبل از رونويسي – رونويسي – بعد از رونويسي ) كه اينها در هسته است / (قبل از ترجمه – ترجمه – بعد از ترجمه ) كه اين ها در سيتوپلاسم است .40- غالبا تنظيم بيان ژن در يوكاريوت ها در هنگام شروع رونويسي صورت مي گيرد.41- در يوكاريوت ها RNAپلي مراز به تنهايي نمي تواند راه انداز را شناسايي كرده و بر روي آن قرار گيرد و براي اين كار نياز به بخش هاي پروتئيني به نام عوامل رونويسي دارد .42- عوامل رونويسي بسيار متنوع و متعدد هستند و نقش هاي مختلفي را در تنظيم بيان ژن دارند .43- در کل سلول یوکاریوتی با تنظیم نوع و مقدار عوامل رونویسی ، تنظیم بیان ژن را انجام می دهد.44- گروهي از عوامل رونويسي در ابتدا با راه انداز متصل مي شوند و بعد از آن RNAپلي مراز به آنها مي پيوندد .45- افزاينده بخشي از مولكول DNA*است كه به كمك عوامل رونويسي متصل به آن (فعال كننده) ، عمل رونويسي را تقويت مي كند .46- افزاينده بر خلاف راه انداز ممكن است هزاران نوكلئوتيد از ژن فاصله داشته باشد .47- افزاينده و فعال كننده متصل به آن با تشكيل يك حلقه در DNA در كنار RNAپلي مراز و ساير عوامل رونويسي روي راه انداز قرار مي گيرند و به اين ترتيب عوامل رونويسي متصل به راه انداز فعال شده و ژن روشن مي شود.48- افزاينده و فعال كننده هستند كه عوامل رونويسي متصل به راه انداز را فعال مي كنند.49- توجه کنیم که ساختار چند ژنی در یوکاریوت ها وجود ندارد.50- به شکل کتاب و نیز فاکتور های دخالت کننده و محل انجام هر فعالیت و بخصوص جنس و واحد سازنده ی همه ی عوامل و فاکتور ها توجه ویژه شود.جهش1- هر گونه تغییر در ساختار DNA جهش نامیده می شود.2- جهشي كه در سلول هاي جنسي رخ دهد ممكن است به زاده ها منتقل شود.3- جهشي كه در سلول هاي پيكري رخ دهد فقط بدن خود فرد را تحت تأثير قرار مي دهد و به نسل بعد منتقل نخواهد شد.4- جهش هايي كه يك يا چند نوكلئوتيد ژن را روي يك كروموزوم تغيير مي دهند ، جهش نقطه*اي ناميده مي شوند.5- در كل جهش هاي نقطه*اي دو نوع هستندa. جهش هاي جانشيني كه در آن در جاي يك نوكلئوتيد ، نوكلئوتيدي از نوع ديگر قرار مي گيرد . b. جهش هاي افزايشي يا كاهشي كه يك يا چند نوكلئوتيد در ژن حذف يا اضافه مي شود.6- جهش هاي افزايشي يا كاهشي معمولارمز هاي سه حرفي را به هم مي ريزند .7- جهشي كه باعث اشتباه خوانده شدن حروف سه نوكلئوتيدي شوند ، جهش تغيير چهارچوب ناميده مي شوند زيرا چهارچوب الگوي خواندن در يك يا دو موضع جابجا مي شود.8- جهش هاي نقطه اي مي توانند باعث شوند كه a. پروتئين مورد نظر ساخته نشود b. پروتئيني متفاوت ساخته شود كه عملكرد متفاوتي داشته باشد.9- گاه جهش جانشيني بي تأثير است چون بعضي از اسيد هاي آمينه بيش از يك رمز دارند .مثال: GGU و UGC هر دو رمز هاي مربوط به سيستئين هستند بنابراين اگر در جهش جانشيني به جاي C ، U قرار بگيرد مشكلي پيش نمي آيد .

امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 4

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
آمار
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 20
کل نظرات کل نظرات : 0
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 19

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 59
بازدید دیروز بازدید دیروز : 5
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته بازدید هفته : 79
بازدید ماه بازدید ماه : 138
بازدید سال بازدید سال : 138
بازدید کلی بازدید کلی : 8,626

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.84.186.122
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟
عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
نظرسنجي
نظر شما در مورد این سایت چیست؟


از کدام قسمت درس زیست شناسی بدتان می آید؟